Biografie

Mijn werk omvat studies naar de natuur, onderzoeken naar de aard van het schilderij, het schilderen en de schilder.

 

Verandering is een logisch gevolg van het vele schilderen, het levert steeds nieuwe inzichten en vaardigheden op.  Ik zie schilderen als een soort meditatie, het gaat om de balans tussen actieve betrokkenheid en bewust loslaten. Een schilderij moet op zichzelf kunnen staan, maar je kan het nooit los zien van zijn eigen tijd en de geschiedenis. In elk beeld verschuilen zich honderden voorgangers. Subtiel verschijnen ze op verschillende manieren in mijn werk. Bijvoorbeeld al in de techniek van het opzetten van een schilderijen, maar ook in de manier van schilderen of in beeld citaten. Een aantal van mijn bronnen zijn diep geworteld in de geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst. Wortels die raken aan de 17de eeuwse landschapschilders, de romantische school en de Haagse school.

 

Een andere grote inspiratie bron is de schilder Jason Berger. Hij was verbonden met de Boston Expressionisten. Zijn landschappen schilderde hij plein air in o.a. de USA, West Europa en Mexico. In zijn atelier abstraheerde hij zijn werken tot bijna abstractie. Zijn benadering was direct…en zijn visie duidelijk. Hij representeerde dit onder de noemer DIRECT VISION

 

Mijn onderwerpen haal ik altijd uit mijn eigen leefwereld. De landschappen die al lang een belangrijk thema zijn in mijn werk, zijn altijd landschappen uit mijn eigen omgeving. Mijn schilderijen zijn dus altijd op een of andere manier persoonlijk. Maar bieden niet alleen een inkijk in mijn wereld en leef omgeving,  ik wil dit ook overstijgen.  Zodat de kijker met een breed kader wordt geconfronteerd en niet met een privé beleving van de maker.

Schilderen is geen automatisme, elk nieuwe doek komt met een nieuwe vraag. Die openheid om fundamentele vragen te stellen levert steeds weer een nieuw beeld op en dat is volgens mij één van de belangrijkste kenmerken van kunst.